X

Chi Nhánh Tại Khánh Hòa

Chi nhánh tại Khánh Hòa


Đ/c: Ngã 3 Huỳnh Thúc Kháng-Võ Nguyên Giáp, thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

 ĐT: 0583 889 266 / Fax:  0583 889 266 / Mã số thuế: 3100261120 - 010
 

Các Ngành Hàng Phân Phối:


- Các sản phẩm hóa mỹ phẩm của P&G