X

Sơ đồ tổ chức

Hiện nay số lượng nhận sự tại công ty lên đến 650 nhân viên. Trong đó bộ máy quản lý chiếm gần 50 người.
 
sodotochuc.jpg