Giới thiệu chung
Ngày 21 tháng 12 năm 2001 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 2902000233 công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp (TNHH TMTH) Tuấn Việt ra đời. Với hình thức hoạt động là kinh doanh hàng thương mại. Ngày 21 ...
Chi tiết
Đối tác
Xem thêm
Chi nhánh
Chi nhánh tại Trụ sở chính Quảng Bình
01 Mẹ Suốt - P. Hải Đình - TP Đồng Hới
Điện thoại: 02323 822 955 | Fax: 02323 822 955
Chi tiết