X

NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Kết quả thi Online Công ty Tuấn Việt

11/06/2018 Kết quả thi Online Công ty Tuấn Việt

*** CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG “NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI ”

05/05/2018 Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại, là nhà phân phối chính thức cho các tập đoàn có thương hiệu lớn và uy tín ở trong nước và quốc tế về lĩnh vực hàng tiêu dùng. Địa bàn hoạt động trải dài trên 9 tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa với trên 800 ...

Chương trình Nhà Lãnh Đạo tương lai

27/04/2018 Chương trình Nhà Lãnh Đạo tương lai