X

Tuyển dụng

THI TEST IQ ONLINE - TẠI ĐẠI HỌC VINH

- QUY TRÌNH THI TEST IQ ONLINE

Untitled-2--2-.jpg
 

 

Bước 2: 
Link--> bit.ly/ungtuyen005_tuanviet


Bước 3:
Link-->  bit.ly/testiq-tuanvietcareer