X

Công ty Perfetti Van Melle

Công ty Liên doanh Sản xuất Kẹo Perfetti Việt Nam ra đời năm 1995 , chuyên sản xuất và phân phối kẹo và chewing gum cao cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là liên doanh giữa tập đoàn Perfetti và Công ty Thực phẩm Sài Gòn.

Năm 2002 công ty chính thức được đổi tên thành Công ty TNHH Sản Xuất Kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam với 100% vốn nước ngoài. 

Năm 2006 cùng với việc xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam), sau đây gọi tắt là PVM Việt Nam

Các thương hiệu nổi tiếng của PVM Vietnam trên thị trường gồm có : Alpenliebe, Center Fruit, Golia, Cofitos, Mentos, Happydent, Big Babol, và Chupa Chups

×