GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI TAM KỲ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Kinh doanh
 • Tin đã hết hạn
 • Quảng Nam
Mô tả công việc
 1. Xây dựng tổ chức: Tuyển dụng nhân sự, huấn luyện đào tạo nhân viên và xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh công bằng, tạo động lực cho nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao
 2. Quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh tại khu vực: Xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổ chức thực hiện, ra soát và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
 3. Quản trị khách hàng tại khu vực phụ trách: Nắm vững thông tin khách hàng, hành vi mua hàng, dung lượng thị trường và đề xuất được các giải pháp chiến thắng tại từng cửa hiệu trong phạm vi quản lý.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên khối ngành Kinh tế
 • Có kỹ năng quản trị, quản lý và giao tiếp tốt với khách hàng, đồng nghiệp.
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG
Quyền lợi
💐 𝐶𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐻𝑢𝑎̂́𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝐺𝑆𝐵𝐻 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑃&𝐺
💐 𝗧𝗵𝘂 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗵𝗮̣𝗻, 𝘁𝘂̛̀ 𝟮𝟬 đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗼̛𝗻 𝟯𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂/𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴, 𝗸𝗲̀𝗺 𝗰𝗮́𝗰 đ𝗮̃ 𝗻𝗴𝗼̣̂ 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗹𝘆́.
💐 𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛
Thông tin liên hệ
 • Hotline: 𝟎𝟗𝟎𝟔.𝟓𝟔𝟑.𝟗𝟎𝟗 𝐌𝐫 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐇𝐑 – 𝟎𝟗35. 896.074 Mrs Phương
 • Email: 𝐡𝐫@𝐭𝐮𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐭-𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠.𝐜𝐨𝐦
Tuyển dụng liên quan
Ứng tuyển

Bạn đang ứng tuyển cho tin

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI TAM KỲ

[contact-form-7 id="996" title="Ứng tuyển"]