Phòng Nhân Sự

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ NHÂN SỰ KHU VỰC THANH HÓA, NGHỆ AN, HÀ TĨNH (HRE) Hết hạn

Quản lý và thực thi qui trình tuyển dụng tại khu vực Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Rà soát đốc thúc các quản lý trực tiếp trong việc lập kế hoạch và thực thi các chương trình huấn luyện để nhân viên có đủ kỹ năng làm việc, đạt kết quả tốt. Duy […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 04/07/2022