Cơ hội nghề nghiệp

HUẾ: TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG (DSM) Đang tuyển

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: 31/12/2021 Ngày đăng: 30/11/2021

Thanh Hóa : Tuyển dụng Giám sát bán hàng (DSM) Đang tuyển

* Mô tả chi tiết công việc – Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh […]

Hạn nhận hồ sơ: 31/12/2021 Ngày đăng: 15/11/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG TẠI ĐÔNG HÀ Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 26/10/2021

Nhân viên IT Hết hạn

– Hỗ trợ hệ thống IT của nhà phân phối (lỗi kĩ thuật, quy trình hệ thống về phần cứng, phần mềm, mạng internet và ERP doanh nghiệp đang sử dụng) – Xử lý kịp thời tất cả lỗi của hệ thống – Quản lý tốt tài sản IT của Công ty – Thực hiện […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 18/10/2021

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC THANH HÓA VÀ THỌ XUÂN Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 13/10/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI ĐỒNG HỚI Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 13/09/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHỤ KHO TẠI QUY NHƠN Hết hạn

Mức lương: 5.000.000- 6.000.000 đồng/ Tháng. Phối hợp với thủ kho nhập hàng và xuất hàng Kiểm kê hàng hóa chính xác, cẩn thận Sắp xếp hàng hóa khoa học, ngăn nắp Đối chiếu số liệu kho hằng ngày Phối  hợp với thủ kho quản lý kho theo đúng tiêu chuẩn:

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 21/08/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY TẠI NINH HÒA Hết hạn

Đi tới các cửa hiệu tạp hóa, đại lý trên khu vực theo tuyến được phân công để sắp xếp, lau chùi hàng hóa Có thể mang theo vật liệu bày biện (Nếu cần) Sắp xếp hàng hóa theo đúng mẫu trưng bày của công ty    

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/08/2021

Tuyển dụng: Giám sát bán hàng – ngành hàng P&G tại Thanh Hóa: Base Tĩnh Gia, Thọ Xuân Hết hạn

* Mô tả chi tiết công việc – Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 13/08/2021

Tuyển dụng Nhân viên thị trường khu vực: VINH – QUỲNH LƯU – THÁI HÒA Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 09/08/2021