Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển nhân viên sales thị trường: Khu vực Thái Hòa – Nghĩa Đàn * Ngành hàng P&G Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 22/06/2021

Nhân viên làm việc tại Ba Đồn Hết hạn

Nhân viên Nam trưng bày hàng (Dầu simply, cái lân, meizan,…) Công việc: trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu Nhân viên bán hàng Ajinomoto Công việc: bán hàng tại các cửa hiệu tạp hóa trên thị trường theo tuyến được phân sẵn.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 12/06/2021

Phụ trách ngành hàng gốm sứ Minh Long tại Đồng Hới Hết hạn

– Quản lý nhân sự: + Thực hiện việc tuyển dụng và đảm bảo số lượng nhân sự cần thiết cho hoạt động của cửa hàng. + Đào tạo nhân viên theo yêu cầu công việc + Giám sát thời gian và tác phong làm việc của nhân viên. – Quản lý hàng hóa: + Đảm bảo lượng […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 12/06/2021

Tuyển nhân viên sales thị trường: Tĩnh Gia , Vĩnh Lộc – Ngành hàng P&G Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 08/06/2021

Tuyển nhân viên sales thị trường: Khu vực HÀ TĨNH, KỲ ANH Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 08/06/2021

Nhân viên kinh doanh tại Tam Kỳ/Hà Lam Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng Địa điểm làm việc: + […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 07/06/2021

TUYỂN DỤNG ASM KHU VỰC KHÁNH HÒA – PHÚ YÊN Hết hạn

1.    Phát triển kinh doanh (Build Business): –       Hoạch định, xây dựng, triển khai và giám sát việc thực thi KHKD của khu vực. –       Rà soát thực thi và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu để đề xuất giải pháp thúc đầy doanh số. –       Đảm bảo bao trùm đủ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 31/05/2021

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI THANH HÓA – VINH Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 14/05/2021

Tuyển nhân viên sales thị trường: Khu vực HÀ TĨNH Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 10/05/2021

Tuyển nhân viên sales thị trường: Khu vực VINH Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 10/05/2021