Cơ hội nghề nghiệp

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI TUY HÒA – PHÚ YÊN Hết hạn

𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 26/04/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH Hết hạn

TUẤN VIỆT TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH ( Ngành hàng: P&G: rejoice, pantene, downy, ariel,…) –  Bán hàng theo tuyến được phân công (Tuyến có sẵn ) tại các tạp hóa, đại lý khu vực. – Chăm sóc khách hàng có sẵn trên tuyến, bán […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 08/04/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG TẠI BỒNG SƠN Hết hạn

TUẤN VIỆT TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI BỒNG SƠN ( Ngành hàng: P&G: rejoice, pantene, downy, ariel,…) –  Bán hàng theo tuyến được phân công (Tuyến có sẵn ) – Chăm sóc khách hàng có sẵn trên tuyến, bán và lên đơn hàng trên máy, có xe tải giao hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 17/03/2022

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC QUỲNH LƯU HOẶC THÁI HÒA Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/03/2022

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC VĨNH LỘC – THANH HÓA Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/03/2022

NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG TẠI NINH HÒA Hết hạn

TUẤN VIỆT TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI NINH HÒA ( Ngành hàng: P&G: rejoice, pantene, downy, ariel,…) –  Bán hàng theo tuyến được phân công (Tuyến có sẵn ) – Chăm sóc khách hàng có sẵn trên tuyến, bán và lên đơn hàng trên máy, có xe tải giao hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 15/03/2022

Nhân viên kinh doanh tại Quảng Ngãi (P&G) Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 22/02/2022

Nhân viên trưng bày Hết hạn

– Bày biện, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn – Thực hiện các chương trình hoạt náo, demo tại cửa hiệu, chợ… – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 22/02/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC ĐÔ LƯƠNG – NGHỆ AN Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 19/02/2022