Cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên trưng bày tại Quảng Nam Hết hạn

Địa bàn: Hà Lam – Quảng Nam Trưng bày hàng hóa tại cửa hiệu Sắp xếp vật liệu bày biện theo chuẩn Di chuyển trên thị trường bằng xe máy

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 20/07/2020

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG THANH HÓA – QUỲNH LƯU Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 14/07/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI QUẢNG NGÃI Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 10/07/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG HUẾ T7/2020 Hết hạn

– Nhân viên kinh doanh hàng sữa Cô Gái Hà Lan khu vực Bờ Nam Huế. – Chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được phân công theo khu vực. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. – Phỏng vấn tốt thì đi làm ngay.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 09/07/2020

Tuyển Nhân viên thị trường: Khu vực VINH hoặc ĐÔ LƯƠNG Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 09/07/2020

Tuyển dụng Pin panasonic – khu vực Điện Bàn Hết hạn

Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao trong tháng Bao trùm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng khu vực Vĩnh Điện, Hội An và Đại Lộc

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 05/07/2020

NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY – TẠI NHA TRANG Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 04/07/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY TẠI KHU VỰC ĐẬP ĐÁ Đang tuyển

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/09/2020 Ngày đăng: 02/07/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG CLV- QUẢNG NGÃI Hết hạn

Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng…

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 25/06/2020