Phòng Kinh Doanh

ĐÔ LƯƠNG: Tuyển dụng Giám sát bán hàng (DSM) Đang tuyển

* Mô tả chi tiết công việc – Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh […]

Hạn nhận hồ sơ: 31/07/2022 Ngày đăng: 29/06/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI VĨNH ĐIỆN Đang tuyển

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/07/2022 Ngày đăng: 28/06/2022

Tuyển dụng: Nhân viên Sales Thị trường tại Hà Tĩnh Đang tuyển

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: 15/07/2022 Ngày đăng: 18/06/2022

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC (ASM) – NGÀNH HÀNG P&G TẠI PHÚ YÊN – KHÁNH HÒA Đang tuyển

Phát triển kinh doanh (Build Business): Thực thi kế hoạch kinh doanh tại địa bàn để đạt chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu để có giải pháp thúc đẩy doanh số Đảm bảo bao trùm đủ cửa hiệu (độ phủ) và phân […]

Hạn nhận hồ sơ: 15/07/2022 Ngày đăng: 17/06/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG – KHU VỰC QUẢNG TRỊ Đang tuyển

𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: 15/07/2022 Ngày đăng: 16/06/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG DẦU CALOFIC QUẢNG NGÃI Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và Công ty Wilmar CLV thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/05/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC THANH HÓA – HUẾ – ĐÀ NẴNG VÀ QUẢNG NAM Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 07/05/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI TUY HÒA – PHÚ YÊN Hết hạn

𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 26/04/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH Hết hạn

TUẤN VIỆT TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH ( Ngành hàng: P&G: rejoice, pantene, downy, ariel,…) –  Bán hàng theo tuyến được phân công (Tuyến có sẵn ) tại các tạp hóa, đại lý khu vực. – Chăm sóc khách hàng có sẵn trên tuyến, bán […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 08/04/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG TẠI BỒNG SƠN Hết hạn

TUẤN VIỆT TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI BỒNG SƠN ( Ngành hàng: P&G: rejoice, pantene, downy, ariel,…) –  Bán hàng theo tuyến được phân công (Tuyến có sẵn ) – Chăm sóc khách hàng có sẵn trên tuyến, bán và lên đơn hàng trên máy, có xe tải giao hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 17/03/2022