Phòng Kinh Doanh

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC (ASM) – NGÀNH HÀNG P&G Đang tuyển

Phát triển kinh doanh (Build Business): Thực thi kế hoạch kinh doanh tại địa bàn để đạt chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu để có giải pháp thúc đẩy doanh số Đảm bảo bao trùm đủ cửa hiệu (độ phủ) và phân […]

Hạn nhận hồ sơ: 15/12/2022 Ngày đăng: 18/11/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG P&G TẠI ĐÔ LƯƠNG/VINH Đang tuyển

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/12/2022 Ngày đăng: 24/10/2022

TUYỂN SALE THỊ TRƯỜNG KHU VỰC TP HÀ TĨNH Đang tuyển

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: 01/12/2022 Ngày đăng: 24/10/2022

Nhân viên thị trường tại Quảng Trị Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 18/10/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG – KHU VỰC HUẾ Đang tuyển

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/11/2022 Ngày đăng: 13/10/2022

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC (ASM) PHÚ YÊN – KHÁNH HÒA Hết hạn

Phát triển kinh doanh (Build Business): Thực thi kế hoạch kinh doanh tại địa bàn để đạt chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu để có giải pháp thúc đẩy doanh số Đảm bảo bao trùm đủ cửa hiệu (độ phủ) và phân […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 21/09/2022

GIÁM SÁT KINH DOANH TẠI QUẢNG NGÃI Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 15/09/2022

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC THANH HÓA Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 17/08/2022

TUYỂN NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG KHU VỰC TP VINH – NGHỆ AN Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường khu vực TP Vinh và lân cận – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/08/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG KHU VỰC HÀ TĨNH Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường khu vực Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và Thạch Thành – Đạt các chỉ tiêu được giao […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/08/2022