Phòng Kinh Doanh

Thanh Hóa – Quỳnh Lưu – Vinh: Tuyển dụng Giám sát bán hàng (DSM) Đang tuyển

* Mô tả chi tiết công việc – Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh […]

Hạn nhận hồ sơ: 31/03/2021 Ngày đăng: 23/01/2021

Nhân viên kinh doanh Huế T1/2021 Đang tuyển

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng Tuyến: Nam TP Huế

Hạn nhận hồ sơ: 30/01/2021 Ngày đăng: 05/01/2021

Nhân viên kinh doanh Đà Nẵng T1/2021 Đang tuyển

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: 30/01/2021 Ngày đăng: 05/01/2021

Nhân viên Sale Admin Đà Nẵng T1/2021 Đang tuyển

Thực hiện tập hợp dữ liệu để hoàn tất các báo cáo kết quả kinh doanh định kì của phòng kinh doanh. Hàng tháng cập nhật kịp thời kết quả bảng điểm KPI cho toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh và cập nhật các báo cáo rà soát của toàn bộ đội ngũ quản […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/01/2021 Ngày đăng: 23/12/2020

Nhân viên kinh doanh tại Quảng Nam T12/2020 Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng Ưu tiên người tại địa […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 14/12/2020

Thanh Hóa – Quỳnh Lưu: Tuyển dụng Giám sát bán hàng (DSM) Hết hạn

* Mô tả chi tiết công việc – Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 10/12/2020

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG 2020 Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/11/2020

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI TUY HÒA – PHÚ YÊN Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/11/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY TẠI ĐẬP ĐÁ Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 02/11/2020

Nhân viên kinh doanh T12/2020 Hết hạn

– Nhân viên kinh doanh hàng P&G (Downy, Tide, Ariel) khu vực Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Nha Trang. – Chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được phân công theo khu vực. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. – Phỏng vấn tốt thì đi […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 30/10/2020