Phòng Kinh Doanh

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI – NGÀNH HÀNG RƯỢU VANG ÚC Đang tuyển

– Chăm sóc và Phát triển Nhà phân phối / đại lý chính/ KH Horeca trong lĩnh vực Rượu vang. – Báo cáo bán hàng: Tuần, tháng, Quý – Trực tiếp thương lượng, đàm phán với chủ điểm bán về điều khoản và điều kiện hợp đồng kinh doanh của công ty. – Thu thập […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/10/2020 Ngày đăng: 12/10/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI PHÚ YÊN Đang tuyển

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/10/2020 Ngày đăng: 03/10/2020

NHÂN VIÊN BÀY BIỆN TẠI VĨNH ĐIỆN T10/2020 Đang tuyển

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 8-15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: 30/10/2020 Ngày đăng: 02/10/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG – NHA TRANG Đang tuyển

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: 30/10/2020 Ngày đăng: 29/09/2020

Nhân viên bày biện tại Vĩnh Điện T09/2020 Hết hạn

Tuyển dụng Tuấn Việt tại Vĩnh Điện 01 – NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY Địa bàn làm việc: Vĩnh Điện Ngành hàng: P&G (rejoice, pantene, downy, ariel, ….) Mô tả CV: – Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 07/09/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI NINH HÒA- KHÁNH HÒA Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 22/08/2020

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI VINH – NGHỆ AN Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 11/08/2020

Tuyển nhân viên sales thị trường: Hà Trung , Thọ Xuân – Ngành hàng P&G Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 06/08/2020