Phòng Kinh Doanh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC THANH HOÁ (Tĩnh Gia/Nông Cống) Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 03/01/2023

TP VINH NGHỆ AN- TD NHÂN VIÊN GIAO HÀNG/ NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY Hết hạn

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: – 6h45 soạn hàng tại kho theo đơn hàng có sẵn – Đi giao hàng theo tuyến phân công – Giao hàng xong về nộp tiền lại cho công ty 01 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY  𝐌𝐨̂ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 08/12/2022

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC (ASM) – NGÀNH HÀNG P&G Hết hạn

Phát triển kinh doanh (Build Business): Thực thi kế hoạch kinh doanh tại địa bàn để đạt chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu để có giải pháp thúc đẩy doanh số Đảm bảo bao trùm đủ cửa hiệu (độ phủ) và phân […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 18/11/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG P&G TẠI ĐÔ LƯƠNG/VINH Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 24/10/2022

TUYỂN SALE THỊ TRƯỜNG KHU VỰC TP HÀ TĨNH Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 24/10/2022

Nhân viên thị trường tại Quảng Trị Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 18/10/2022

GIÁM SÁT BÁN HÀNG – KHU VỰC HUẾ Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 13/10/2022

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC (ASM) PHÚ YÊN – KHÁNH HÒA Hết hạn

Phát triển kinh doanh (Build Business): Thực thi kế hoạch kinh doanh tại địa bàn để đạt chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu để có giải pháp thúc đẩy doanh số Đảm bảo bao trùm đủ cửa hiệu (độ phủ) và phân […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 21/09/2022

GIÁM SÁT KINH DOANH TẠI QUẢNG NGÃI Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 15/09/2022

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC THANH HÓA Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 17/08/2022