Cơ hội nghề nghiệp

NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY- KHU VỰC BỒNG SƠN Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 30/05/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH- SỮA CÔ GÁI HÀ LAN- NHA TRANG Hết hạn

– Nhân viên kinh doanh hàng sữa Cô Gái Hà Lan khu vực Nha Trang – Diên Khánh – Bán hàng ,chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được phân công theo tuyến bán hàng. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn – Phỏng vấn tốt thì đi làm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 28/05/2020

Nhân viên kinh doanh thị trường Huế Hết hạn

– Nhân viên kinh doanh hàng sữa Cô Gái Hà Lan khu vực Bờ Nam Huế. – Chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được phân công theo khu vực. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. – Phỏng vấn tốt thì đi làm ngay.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 26/05/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI PHÚ YÊN Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 19/05/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG- SỮA CÔ GÁI HÀ LAN Hết hạn

– Bán hàng trên tuyến được phân công, chăm sóc khách hàng có sẵn. – Ngành hàng Sữa có chở hàng theo.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/05/2020

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI NHA TRANG Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 15/05/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG- TẠI NHA TRANG- DIÊN KHÁNH Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 15/05/2020

Tuyển Chuyên viên phòng hậu cần Hết hạn

– Quản lý bộ phận hậu cần, đảm bảo hệ thống chuỗi cung ứng trong hệ thống hoạt động hiệu quả. – Quản lý tốt và chính xác quy trình nhập hàng, chứa hàng hóa trong kho và xuất hàng. – Nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động xe tải. – Quản lý […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 08/05/2020

Tuyển Lái xe giao hàng tại Đà Nẵng Hết hạn

– Soạn hàng tại kho – Lái xe giao hàng theo đúng lộ trình – Quản lý xe, thực hiện nghiêm túc qui định bảo trì xe – Thu tiền, cân đối công nợ và nộp tiền theo đúng quy định  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 06/05/2020

Tuyển nhân viên sales thị trường: Vinh & Quỳnh Lưu – Ngành hàng P&G Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng   […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 03/05/2020