Phòng Kinh Doanh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY TẠI KHU VỰC ĐẬP ĐÁ Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 02/07/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG CLV- QUẢNG NGÃI Hết hạn

Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng…

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 25/06/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY – TẠI MỘ ĐỨC- QUẢNG NGÃI. Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 23/06/2020

Nhân viên trưng bày tại Đông Hà Hết hạn

Phân phối vật liệu bày biện đến cửa hiệu Trưng bày sắp xếp hàng hóa và di chuyển trên thị trường Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 22/06/2020

Nhân viên kinh doanh tại Huế Hết hạn

Bán hàng trên tuyến được phân công, oder bằng máy paml, chăm sóc khách hàng có sẵn.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 22/06/2020

NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG TẠI ĐẬP ĐÁ-BÌNH ĐỊNH Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 19/06/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY- TẠI TAM KỲ Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 04/06/2020

NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY – TẠI SÔNG CẦU- PHÚ YÊN Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 01/06/2020

NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY- KHU VỰC BỒNG SƠN Hết hạn

– Nhận vật liệu bày biện tại kho nhà phân phối. – Phân phối vật liệu bày biện kịp thời đến cửa hiệu( nếu cần) – Di chuyển trên thị trường, 1 ngày khoảng 15 cửa hiệu. – Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hiệu theo đúng chuẩn NPP. – Xây dựng mối […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 30/05/2020