Phòng Kinh Doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH- SỮA CÔ GÁI HÀ LAN- NHA TRANG Hết hạn

– Nhân viên kinh doanh hàng sữa Cô Gái Hà Lan khu vực Nha Trang – Diên Khánh – Bán hàng ,chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được phân công theo tuyến bán hàng. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn – Phỏng vấn tốt thì đi làm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 28/05/2020

Nhân viên kinh doanh thị trường Huế Hết hạn

– Nhân viên kinh doanh hàng sữa Cô Gái Hà Lan khu vực Bờ Nam Huế. – Chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được phân công theo khu vực. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. – Phỏng vấn tốt thì đi làm ngay.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 26/05/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TẠI PHÚ YÊN Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn và chia tuyển sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 19/05/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG- SỮA CÔ GÁI HÀ LAN Hết hạn

– Bán hàng trên tuyến được phân công, chăm sóc khách hàng có sẵn. – Ngành hàng Sữa có chở hàng theo.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 16/05/2020

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI NHA TRANG Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 15/05/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG- TẠI NHA TRANG- DIÊN KHÁNH Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 15/05/2020

Tuyển nhân viên sales thị trường: Vinh & Quỳnh Lưu – Ngành hàng P&G Hết hạn

Mô tả Công việc – Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng   […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 03/05/2020

Nhân viên Sale Sữa cô gái Hà Lan tại Ba Đồn Hết hạn

– Nhân viên kinh doanh hàng sữa Cô Gái Hà Lan khu vực Ba Đồn. – Chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được phân công theo khu vực. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. – Phỏng vấn tốt thì đi làm ngay.

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 28/04/2020

Nhân viên kinh doanh – ngành hàng P&G tại Vĩnh Điện Hết hạn

– Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa (đã có sẵn) – Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện – Bao trùm hiệu quả thị trường – Đạt các chỉ tiêu được giao – Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 14/04/2020

Giám sát bán hàng tại Phú Yên (DSM) Hết hạn

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà phân phối và P&G thông qua việc quản lý, giám sát, huấn luyện, đôn đốc nhân viên bán hàng. – Xây dựng kế hoạch kinh doanh: hoạch định kinh doanh, bao trùm, cung ứng hàng hóa, bày biện, doanh số, xây dựng mối quan hệ tốt […]

Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn Ngày đăng: 10/04/2020